one

one
§ ერთი; ვინმე; ვიღაც; ერთი, ერთიანი
§
1 (attr.) ერთი
one morning ერთ დილას
one winter day ზამთრის ერთ დღეს
at one time I liked her ერთ დროს მომწოდნა
2 (attr.) ერთადერთი
it was the one chance I had ეს ერთადერთი შანსი მქონდა
it's the one thing I was afraid of ეს ზუსტად ისაა, რისიც მეშინოდა
3 (num.) ერთი
one room ერთი ოთახი
one of them ერთი მათგანი
one or two ორიოდე
●●one too many მეტისმეტად ბევრი
4 ერთ-ერთი
one of the largest cities in the Near East ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი
-------
●●the last but one ბოლოდან მეორე
for one thing…; for another …; ჯერ ერთი..., მერეც და...
one by one თითო-თითო
come in one by one თითო-თითო შემოდით!
one and all გამუკლებლივ ყველა
the one and the other ისიც და ისიც
one of these days ამ დღეებში
I'll see you one of these days ამ დღეებში გნახავ
it's all one to me ჩემთვის სულ ერთია
5 (substitut.)
I don't want this book // give me that one ეს წიგნი არ მინდა, ის მომეცი!
he slept like one dead მკვდარივით ეძინა
-------
one never knows what may happen არასოდეს არ იცი, რა მოხდება
one must work hard to learn a foreign language უცხო ენის შესწავლისათვის ბევრი შრომაა საჭირო
each one ყოველი, ყველა
one another ერთმანეთი
one after another ერთმანეთის მიყოლებით / შემდეგ
we must help one another ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ
any one of them ნებისმიერი მათგანი
one John Brown ვიღაც ჯონ ბრაუნი
she's again in one of her pets ისევ რაღაცამ წამოუარა
this cloth will outlast that one ეს ქსოვილი იმ ქსოვილზე მეტხანს გაძლებს
●●the next but one ერთის გამოშვებით
the one single time სულ ერთხელ
not one in ten of the girls could sew ათ გოგონაში არც-ერთმა არ იცოდა კერვა
he took me on one side გვერდზე გამიყვანა
on more scores than one მრავალ მიზეზთა გამო
he is one too many for you შენზე ღონიერია / ძლიერია // მისი სწორი არა ხარ
I hope to visit London one day იმედი მაქვს, როდისმე ლონდონს ვეწვევი
it's half past one now ახლა ორის ნახევარია
let's have a quick one! მოდი, თითო-თითო გადავკრათ!
we won by three scores to one სამით ერთი მოვიგეთ
she has one foot in the grave ცალი ფეხი სამარეში აქვს
at one go პირველივე ცდით
he is like one of our family ოჯახის წევრივით გვყავს
laziness is one of his failings მისი ერთ-ერთი ნაკლი სიზარმაცეა
no one dared to go down the well ჭაში ჩასვლა ვერავინ გაბედა
every day but one დღეგამოშვებით
they love one another ერთმანეთი უყვართ
with one accord ერთსულოვნად
to the best of one`s ability შეძლებისდაგვარად
one out of a hundred ასიდან ერთი
one's own man დამოუკიდებელი კაცი
one fourth ერთი მეოთხედი
one can't be too careful სიფრთხილეს თავი არ სტკივა

English-Georgian dictionary.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • One FM — Broadcast area Ipoh, Johor, Kedah, Klang Valley, Kota Kinabalu, Kuantan, Kuching, Melaka, Penang Branding one FM Sloga …   Wikipedia

 • One — (w[u^]n), a. [OE. one, on, an, AS. [=a]n; akin to D. een, OS. [=e]n, OFries. [=e]n, [=a]n, G. ein, Dan. een, Sw. en, Icel. einn, Goth. ains, W. un, Ir. & Gael. aon, L. unus, earlier oinos, oenos, Gr. o i nh the ace on dice; cf. Skr. [=e]ka. The… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • One Be Lo — Origin Pontiac, Michigan Genres Alternative hip hop Years active 1998–present Labels MYX Music, Subterraneous, Fat Beats Nahshid Sulaiman (born Ralond Scru …   Wikipedia

 • One-T — ist ein Hip Hop/House Projekt von Thomas Pieds und Eddy Gronfier aus Paris, Frankreich. Bis heute ist das Projekt ein typisches One Hit Wonder durch das Lied The Magic Key aus dem Jahr 2003, welches ein Sample aus dem Stück Ma Hra von Blue Effect …   Deutsch Wikipedia

 • One-T — Pays d’origine  France Genre musical Hip hop Musique électronique Pop Années d activité Depuis …   Wikipédia en Français

 • One-t — est un projet musical français mêlant musique électronique, hip hop et pop. Sommaire 1 Le Concept 2 Musique 3 En coulisses 4 Influences …   Wikipédia en Français

 • One — One, n. 1. A single unit; as, one is the base of all numbers. [1913 Webster] 2. A symbol representing a unit, as 1, or i. [1913 Webster] 3. A single person or thing. The shining ones. Bunyan. Hence, with your little ones. Shak. [1913 Webster] He… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ONE — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • ONE — ONE, Inc. Saltar a navegación, búsqueda ONE, Inc. fue una organización y una revista LGBT de Estados Unidos perteneciente al movimiento homófilo. La idea de una publicación dedicada a los homosexuales surgió en una reunión de la Mattachine… …   Wikipedia Español

 • One-X — Studio album by Three Days Grace Released June 13, 2006 …   Wikipedia

 • One D — is a collaborative effort of existing organizations aiming to enact change in the region by creating a centralized community working for the progression of Metro Detroit. OneD.org was launched by One D, Brogan Partners and Troy based web… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”